Slovensko 2043

Modrý salón – 11. 6.  2019 o 19.30

Diskusia Martina Strižinca na témy spojené s budúcnosťou Slovenska s odborníkmi doplnené o originálny pohľad umelcov.

Tému diskusie doplníme čoskoro.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.